Interne rechtsvergelijking
is niet langer een
kwestie van hobby
of voorkeur, maar
essentieel en onmisbaar
voor de dagelijkse
praktijk.

Het Platform publiek- en privaatrecht in dialoog wil de wetgever, praktijkjuristen en academici informeren over en aanzetten tot interne rechtsvergelijking.

Centraal staat het opsporen van eventuele verschillen tussen publiek- en privaatrecht en mogelijke fricties die daarvan het gevolg (kunnen) zijn, naast de vraag op welke punten publiekrecht en privaatrecht van elkaar kunnen leren.

Het Platform startte daartoe in 2019 met:

  •  een aantal expertmeetings,
  • de opname van concept-papers voor en verslagen van die meetings op deze website, met de mogelijkheid daarop te reageren,
  • de publicatie van de afgeronde geschriften (mede) op deze website.
Vijfde expertmeeting van het Platform
              Datum: 29 september 2023
              Plaats: Den Haag

Onderwerp:
              'De positie van de overheid als partij in de bestuursrechtelijke respectievelijk civiele procedure. Welke bijzonderheden gelden voor de overheid in die procedures en waarom?'
Vierde expertmeeting van het Platform
              Datum: 30 september 2022
              Plaats: Den Haag

Onderwerp:
              'Goederen met een publieke bestemming naar publiek- en privaatrecht: (private) eigendom en algemeen belang'
Derde expertmeeting van het Platform
              Datum: 15 oktober 2021
              Plaats: Brussel

Onderwerp:
              'Verhaal van door de overheid bij haar taakuitoefening gemaakte kosten: wetgever of rechter?'
Tweede expertmeeting van het Platform
              Datum: 21 mei 2021
              Plaats: online

Onderwerp:
              'De polsstok van de beginselen van behoorlijk bestuur: export en reflexwerking?'
Eerste expertmeeting van het Platform
              Datum: 4 oktober 2019
              Plaats: Den Haag

Onderwerp:
              'Naar een eenvormige(r) toetsing?
              Maten en gewichten bij omvang, intensiteit en resultaat van rechterlijk toetsen van bestuurshandelen in publiek- en privaatrecht'

Bent u geïnteresseerd in dit Platform? Klik dan hier.