Interne rechtsvergelijking
is niet langer een
kwestie van hobby
of voorkeur, maar
essentieel en onmisbaar
voor de dagelijkse
praktijk.

Het Platform publiek- en privaatrecht in dialoog wil de wetgever, praktijkjuristen en academici informeren over en aanzetten tot interne rechtsvergelijking.

Centraal staat het opsporen van eventuele verschillen tussen publiek- en privaatrecht en mogelijke fricties die daarvan het gevolg (kunnen) zijn, naast de vraag op welke punten publiekrecht en privaatrecht van elkaar kunnen leren.

Het Platform startte daartoe in 2019 met:

een aantal expertmeetings,

de opname van concept-papers voor en verslagen van die meetings op deze website, met de mogelijkheid daarop te reageren,

de publicatie van de afgeronde geschriften (mede) op deze website.

Bent u geïnteresseerd in een kijkje in de keuken van de expertmeetings? Klik dan hier.

Vijfde expertmeeting van het Platform

Datum: 29 september 2023
Plaats: Den Haag

Onderwerp: 'De positie van de overheid als partij in de bestuursrechtelijke respectievelijk civiele procedure. Welke bijzonderheden gelden voor de overheid in die procedures en waarom?

Bent u geïnteresseerd in dit Platform? Klik dan hier.