Interne rechtsvergelijking
is niet langer een
kwestie van hobby
of voorkeur, maar
essentieel en onmisbaar
voor de dagelijkse
praktijk.

Het Platform publiek- en privaatrecht in dialoog wil de wetgever, praktijkjuristen en academici informeren over en aanzetten tot interne rechtsvergelijking.

Centraal staat het opsporen van eventuele verschillen tussen publiek- en privaatrecht en mogelijke fricties die daarvan het gevolg (kunnen) zijn, naast de vraag op welke punten publiekrecht en privaatrecht van elkaar kunnen leren.

Het Platform startte daartoe in 2019 met:

een aantal expertmeetings,

de opname van concept-papers voor en verslagen van die meetings op deze website, met de mogelijkheid daarop te reageren,

de publicatie van de afgeronde geschriften (mede) op deze website.

Vijfde expertmeeting van het Platform

Datum: 29 september 2023
Plaats: Den Haag

Onderwerp: 'De positie van de overheid als partij in de bestuursrechtelijke respectievelijk civiele procedure. Welke bijzonderheden gelden voor de overheid in die procedures en waarom?

Bent u geïnteresseerd in dit Platform? Klik dan hier.