Canon van publiek- en privaatrecht in dialoog
Een tweeluik vanuit Nederland en België

Om het uitdagende en in belang toenemende terrein op de snijlijn van publiek- en privaatrecht in bredere kring onder de aandacht te brengen en verder te ontsluiten, is bij het bestuur van het Platform voor publiek- en privaatrecht in dialoog het idee opgekomen een ‘canon’ samen te stellen. Daarin zijn opgenomen de voornaamste ontwikkelingen op dat terrein, die studenten en juristen die daarop werkzaam (willen) zijn, niet mogen missen. Het gaat steeds om evoluties die voor de rechtseenheid en/of goede wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht van bepalend belang zijn. Het resultaat is een soort plattegrond, waarin hiervoor cruciale informatie op hoofdlijn kan worden gevonden. Voor verder onderzoek van de thema’s worden steeds enkele ‘klassiekers’ vermeld. De canon is, met het oog op heden én toekomst, opgesteld voor Nederland en België, waar mogelijk parallel, wat bij gebruik van de canon een mooie kruisbestuiving kan opleveren.

De canon is in boekvorm verkrijgbaar bij Uitgeverij Paris (info@uitgeverijparis.nl) of bij de boekhandel (ISBN 978-94-6251-333-4)
https://www.uitgeverijparis.nl/nl/101-473_Canon-van-publiek-en-privaatrecht-in-dialoog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *