Wij zijn trots op en dankbaar voor de startsubsidie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, dat dit initiatief als uniek aanmerkte.

Na de eerste fase, waarin met die startsubsidie expertmeetings hebben plaatsgevonden (tot en met 2021), willen wij het Platform uitbouwen tot een volwaardige ontmoetingsplaats voor juristen met een publiekrechtelijke en privaatrechtelijke achtergrond vanuit Nederland en België, dit met financiële steun van de volgende sponsors van het Platform (vanuit Nederland en België in alfabetische volgorde; Stibbe sponsort vanuit beide landen):

Wij zijn de sponsors zeer dankbaar voor hun financiële steun.

Voor suggesties van sponsors en anderen voor onze activiteiten staan wij zeer open. De verantwoordelijkheid voor onze activiteiten blijft uiteraard volledig bij het bestuur van het Platform.