Wij zijn trots op en dankbaar voor de startsubsidie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, dat dit initiatief als uniek aanmerkte.