Na een intensieve gedachtewisseling in 2018 binnen een denktank van academie- en praktijkjuristen is op 14 januari 2019 de Stichting Platform voor publiek- en privaatrecht in dialoog (hierna: het Platform) opgericht.

Bestuur

Lidy Wiggers-Rust (voorheen raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en raadsheer-plaatsvervanger in het CBb)

——————————————————————————————————————–

Steven Lierman (hoogleraar administratief recht en gezondheidsrecht KU Leuven)

——————————————————————————————————————–

Rob Widdershoven (hoogleraar Europees bestuursrecht UU en advocaat-generaal voor bestuursrecht)

——————————————————————————————————————–

Frank van Ommeren (hoogleraar staats- en bestuursrecht VU en raadsheer-plaatsvervanger in het CBb)

——————————————————————————————————————–

Martijn Scheltema (advocaat en hoogleraar civiel recht EUR)

——————————————————————————————————————–

Kurt Willems (professor onderwijsrecht en administratief recht KU Leuven)

——————————————————————————————————————–

Gerbrant Snijders (advocaat-generaal bij de Hoge Raad (sector civiel) en advocaat-generaal voor het bestuursrecht)

——————————————————————————————————————–

Frederik Peeraer (professor Methoden van het rechtswetenschappelijk onderzoek en Rechtstheorie UGent)

——————————————————————————————————————–

Marie DeCock (professor publiekrecht UHasselt, universitair docent bestuursrecht UMaastricht en postdoctoraal onderzoeker FWO)

——————————————————————————————————————–

Steven Verbeyst (professor economisch publiekrecht en Europees publiekrecht VUB)

Onze Missie

De missie van het Platform is het voorkomen van onnodige verschillen tussen publiek- en privaatrecht en het realiseren van een optimale wisselwerking tussen die twee werelden.

Het Platform beoogt een ontmoetingsplaats te bieden voor juristen met een publiekrechtelijke en privaatrechtelijke achtergrond.