Na een intensieve gedachtewisseling in 2018 binnen een denktank van academie- en praktijkjuristen is op 14 januari 2019 de Stichting Platform voor publiek- en privaatrecht in dialoog (hierna: het Platform) opgericht.

BESTUUR

  • Lidy Wiggers-Rust (voorheen raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en raadsheer-plaatsvervanger in het CBb)
  • Steven Lierman (hoogleraar administratief recht en gezondheidsrecht KU Leuven en hoofddocent Universiteit Antwerpen)
  • Rob Widdershoven (hoogleraar Europees bestuursrecht UU en advocaat-generaal voor bestuursrecht)
  • Frank van Ommeren (hoogleraar staats- en bestuursrecht VU en raadsheer-plaatsvervanger in het CBb)
  • Martijn Scheltema (advocaat en hoogleraar civiel recht EUR)
  • Kurt Willems (professor onderwijsrecht en administratief recht KU Leuven)
  • Gerbrant Snijders (advocaat-generaal bij de Hoge Raad (sector civiel) en advocaat-generaal voor het bestuursrecht)
  • Frederik Peeraer¬†(professor Methoden van het rechtswetenschappelijk onderzoek en Rechtstheorie UGent)

Onze Missie

De missie van het Platform is het voorkomen van onnodige verschillen tussen publiek- en privaatrecht en het realiseren van een optimale wisselwerking tussen die twee werelden. Het Platform beoogt een ontmoetingsplaats te bieden voor juristen met een publiekrechtelijke en privaatrechtelijke achtergrond.