'Goederen met een publieke bestemming naar publiek- en privaatrecht: (private) eigendom en algemeen belang'

Klik hier voor de vraagpunten en hieronder voor de (definitieve) papers en videoclips.

Verhaal van door de overheid bij haar taakuitoefening gemaakte kosten: wetgever of rechter?’

Klik hier voor de vraagpunten en hieronder voor de (definitieve) papers en videoclips.

‘De polsstok van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur:
export en reflexwerking?

Klik hier voor de vraagpunten en hieronder voor de (definitieve) papers en videoclips.

'Naar een eenvormige(r) toetsing?
Maten en gewichten bij omvang, intensiteit en resultaat van rechterlijk toetsen van bestuurshandelen in publiek- en privaatrecht'

Klik hier voor de vraagpunten en hieronder voor de (definitieve) papers.