Verslagen meetings

Goederen met een publieke bestemming naar publiek- en privaatrecht: (private) eigendom en algemeen belang

Klik hier voor het verslag.

‘Verhaal van door de overheid bij haar taakuitoefening gemaakte kosten: wetgever of rechter?

Klik hier voor het verslag.

‘De polsstok van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur:
export en reflexwerking?

Klik hier voor het verslag.

Naar een eenvormige(r) toetsing?
Maten en gewichten bij omvang, intensiteit en resultaat van rechterlijk toetsen van bestuurshandelen in publiek- en privaatrecht’

Klik hier voor het verslag.