Verslagen meetings

De positie van de overheid als partij in de bestuursrechtelijke respectievelijk civiele procedure. Welke bijzonderheden gelden voor de overheid in die procedures en waarom?

Klik hier voor het verslag.

Goederen met een publieke bestemming naar publiek- en privaatrecht: (private) eigendom en algemeen belang

Klik hier voor het verslag.

‘Verhaal van door de overheid bij haar taakuitoefening gemaakte kosten: wetgever of rechter?

Klik hier voor het verslag.

‘De polsstok van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur:
export en reflexwerking?

Klik hier voor het verslag.

Naar een eenvormige(r) toetsing?
Maten en gewichten bij omvang, intensiteit en resultaat van rechterlijk toetsen van bestuurshandelen in publiek- en privaatrecht’

Klik hier voor het verslag.