Ter nadere toelichting op het initiatief voor het Platform wijzen wij op onderstaand artikel over interne rechtsvergelijking in het Nederlands Juristenblad (2017, afl. 30):

Interne rechtsvergelijking. Een ‘must’ in de meergelaagde rechtsorde