Publicaties

Expertmeeting d.d. 21 mei 2021:

‘De polsstok van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur:
export en reflexwerking?

Klik hier voor de publicatie.

Deze publicatie is ook in boekvorm verkrijgbaar bij uitgeverij WLP (info@wolfpublishers.nl) of bij de boekhandel (ISBN 9 789462 406964).

Expertmeeting d.d. 4 oktober 2019:

Naar een eenvormige(r) toetsing?
Maten en gewichten bij omvang, intensiteit en resultaat van rechterlijk toetsen van bestuurshandelen in publiek- en privaatrecht’

Klik hier voor de publicatie.

Deze publicatie is ook in boekvorm verkrijgbaar bij uitgeverij WLP (info@wolfpublishers.nl) of bij de boekhandel (ISBN 9 789462 405707).