Publicaties

Expertmeeting d.d. 30 september 2022:

‘Goederen met een publieke bestemming naar publiek- en privaatrecht: (private) eigendom en algemeen belang’

Klik hier voor de publicatie.

Deze publicatie is ook in boekvorm verkrijgbaar bij Uitgeverij Paris (info@uitgeverijparis.nl) of bij de boekhandel (ISBN 9 789462513136).

Expertmeeting d.d. 15  oktober 2021:

‘Verhaal van door de overheid bij haar taakuitoefening gemaakte kosten: wetgever of rechter?

Klik hier voor de publicatie.

Deze publicatie is ook in boekvorm verkrijgbaar bij uitgeverij WLP (info@wolfpublishers.nl) of bij de boekhandel (ISBN 9 789462 407534).

Expertmeeting d.d. 21 mei 2021:

‘De polsstok van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur:
export en reflexwerking?

Klik hier voor de publicatie.

Deze publicatie is ook in boekvorm verkrijgbaar bij uitgeverij WLP (info@wolfpublishers.nl) of bij de boekhandel (ISBN 9 789462 406964).

Expertmeeting d.d. 4 oktober 2019:

Naar een eenvormige(r) toetsing?
Maten en gewichten bij omvang, intensiteit en resultaat van rechterlijk toetsen van bestuurshandelen in publiek- en privaatrecht’

Klik hier voor de publicatie.

Deze publicatie is ook in boekvorm verkrijgbaar bij uitgeverij WLP (info@wolfpublishers.nl) of bij de boekhandel (ISBN 9 789462 405707).