Publicaties

Expertmeeting d.d. 29 september 2023:

‘De positie van de overheid als partij in de bestuursrechtelijke respectievelijk civiele procedure. Welke bijzonderheden gelden voor de overheid in die procedures en waarom?

Klik hier voor de publicatie.

Deze publicatie is ook in boekvorm verkrijgbaar bij Uitgeverij Paris (info@uitgeverijparis.nl) of bij de boekhandel (ISBN 9 789462 513464).

Expertmeeting d.d. 30 september 2022:

‘Goederen met een publieke bestemming naar publiek- en privaatrecht: (private) eigendom en algemeen belang’

Klik hier voor de publicatie.

Deze publicatie is ook in boekvorm verkrijgbaar bij Uitgeverij Paris (info@uitgeverijparis.nl) of bij de boekhandel (ISBN 9 789462 513136).

Expertmeeting d.d. 15  oktober 2021:

‘Verhaal van door de overheid bij haar taakuitoefening gemaakte kosten: wetgever of rechter?

Klik hier voor de publicatie.

Deze publicatie is ook in boekvorm verkrijgbaar bij uitgeverij WLP (info@wolfpublishers.nl) of bij de boekhandel (ISBN 9 789462 407534).

Expertmeeting d.d. 21 mei 2021:

‘De polsstok van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur:
export en reflexwerking?

Klik hier voor de publicatie.

Deze publicatie is ook in boekvorm verkrijgbaar bij uitgeverij WLP (info@wolfpublishers.nl) of bij de boekhandel (ISBN 9 789462 406964).

Expertmeeting d.d. 4 oktober 2019:

Naar een eenvormige(r) toetsing?
Maten en gewichten bij omvang, intensiteit en resultaat van rechterlijk toetsen van bestuurshandelen in publiek- en privaatrecht’

Klik hier voor de publicatie.

Deze publicatie is ook in boekvorm verkrijgbaar bij uitgeverij WLP (info@wolfpublishers.nl) of bij de boekhandel (ISBN 9 789462 405707).