Naar een eenvormige(r) toetsing?

Voorwoord De eerste expertmeeting van het Platform voor publiek- en privaatrecht in dialoog vond plaats op vrijdag 4 oktober 2019 ’s middags in Den Haag (in het zogenoemde Witte Paleisje in gebruik bij de Raad van State). Tussen zo’n vijfenveertig juristen met verschillende achtergrond (wetgeving, rechterlijke macht, advocatuur en academie; bestuurs- en privaatrechtelijk) werd van...

Scroll naar boven