De positie van de overheid als partij in de bestuursrechtelijke respectievelijk civiele procedure (publiekrecht; NL)

Bert Marseille & Kars de Graaf

Klik hier voor het (definitieve) paper en hieronder voor het afspelen van de videoclip.