Naar een eenvormige(r) toetsing?

Voorwoord
De eerste expertmeeting van het Platform voor publiek- en privaatrecht in
dialoog vond plaats op vrijdag 4 oktober 2019 ’s middags in Den Haag (in het zogenoemde Witte Paleisje in gebruik bij de Raad van State).

Tussen zo’n vijfenveertig juristen met verschillende achtergrond (wetgeving, rechterlijke macht, advocatuur en academie; bestuurs- en privaatrechtelijk) werd van gedachten gewisseld over omvang, intensiteit en resultaat van rechterlijk toetsen van bestuurshandelen in publiek- en privaatrecht in Nederland en België, derhalve intern en extern rechtsvergelijkend. Dit onderwerp betreft de kernactiviteit van de bestuursrechters en is ook voor de burgerlijke rechter relevant. Het thema is in volle ontwikkeling mede onder invloed van EU-recht.

Nu het recht zo gelaagd is en publiek- en privaatrecht in toenemende mate zijn verweven, is het van direct belang deze systemen te onderzoeken op gelijkenissen en verschillen. Het doel van de vergelijking is vooral om na te gaan of de wisselwerking tussen publiekrecht en privaatrecht kan worden verbeterd en op welke punten publiek- en privaatrecht van elkaar kunnen leren. Het Platform (www.recht-in-dialoog.eu) wil daarvoor aan genoemde categorieën van juristen uit Nederland en België een ontmoetingsplaats bieden.

De volgende thema’s stonden op het programma:
* Klassieke wijze van toetsing en recente ontwikkelingen (op hoofdlijn)
* (Wijze van) toetsing aan beginselen
* Aanknopingspunten voor intensievere toetsing en betekenis ‘volle’
toetsing
* Reflexwerking en vrijwillige adoptie
* Zelf in de zaak voorzien

Voor de uitwisseling over die thema’s werd gekozen voor een dialoog gerelateerde vorm om de materie daadwerkelijk te kunnen doorgronden en een vrije gedachtewisseling te bevorderen ten gunste ook van nieuwe inzichten.

Deze uitwisseling vond plaats aan de hand van (concept-)papers van:
* Michiel van Emmerik, Tom Barkhuysen en Roel Becker
(Nederland, publiek recht)
* Joost van der Helm (Nederland, privaatrecht)
* Pieter-Jan van de Weyer (België, publiek recht)
* Françoise Auvray (België, privaatrecht)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven